Privacyovereenkomst

Privacybeleid

Cubicenter is een onderneming van IBC-Tech bv. Deze webshop is gespecialiseerd in de verkoop van IBC-adapters, IBC-containers en toebehoren. De privacy van onze klanten is daarbij erg belangrijk. In onderstaand overzicht lees je welke gegevens er verwerkt worden en wat wij doen om jouw privacy te waarborgen. Hierbij worden alle regels conform de GDPR 2018 in acht genomen.

Welke gegevens verwerken we?

-Naam
-Postcode
-Adres
-Telefoon (optioneel)
-E-mailadres
-Bestellingen
-IP-Adres
-Winkelreviews en productbeoordelingen
-Contact met de klantenservice
-Contact via social media
-Bezoek van de website

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Er zijn verschillende redenen voor het opslaan en verwerken van jouw persoonsgegevens. Zo worden onderstaande gegevens verwerkt op basis van “wettelijke grondslag”. Dat betekent dat we deze gegevens verwerken voor het goed kunnen uitvoeren van de normale bedrijfsvoering.
Zo gebruiken we jouw gegevens voor:

Voor een correcte verwerking van bestellingen en het versturen van je bestelling
Om jou te informeren over de voortgang van je bestelling
Om jou goed van dienst te kunnen zijn bij contact met onze klantenservice voor een correcte afwikkelingen bij vervanging of garantie.

Daarnaast verzamelen we enkele gegevens die ervoor zorgen dat je van een optimale klantbeleving geniet en dat we onze producten en diensten kunnen aanpassen op jouw persoonlijke voorkeuren. Denk hierbij aan:

Om jou te informeren over onze producten en diensten
Om je een gericht aanbod van onze producten en diensten te bieden
Om onze website, het productaanbod en onze dienstverlening blijvend te verbeteren
Het gebruik van onze social media kanalen

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief 

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring." 

Verstrekking aan derden

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering. Zo willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat jouw bestelling goed bezorgd wordt en dat betalingen in een beveiligde omgeving verwerkt worden door onze betaalpartners. Partijen waarmee samengewerkt wordt zijn:

Bezorgpartners zoals Bpost, DPD, DHL,GLS,Distrilog,H. Essers,
Betaalpartners en banken
IT-dienstverleners en webhosting
Procesoptimalisatie zoals Google Analytics
Juridische instanties, in geval van een gerechtelijk bevel

Met bovenstaande partners zijn individuele contracten afgesloten en instellingen aangepast zodat jouw privacy te allen tijde gewaarborgd blijft of dat jouw gegevens anoniem verwerkt worden.

Bescherming van gegevens

Wij geven de hoogste prioriteit aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij werken uitsluitend samen met gecertificeerde bedrijven voor de opslag van data, en de partijen waarmee wij samenwerken voor de opslag van gegevens zijn binnen België of de EU gevestigd.

Jouw recht op privacy

"Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om
informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor
zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om
onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te
verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere
verwerking:
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking
van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben,
maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw
persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd,
actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere
verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen
met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons
hoofdkantoor.”

Bewaartermijn van gegevens

In onderstaand overzicht kun je zien hoe lang wij gegevens bewaren.

Gegevens van inactieve accounts worden niet langer dan 7 jaar bewaard.
Gegevens over bestellingen en betalingen moeten we op last van de belastingdienst 7 jaar bewaren.
Telefoongesprekken worden niet opgeslagen tenzij er een voicemail is ingesproken. Deze worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze
functionaris voor gegevensbescherming:
Philip Crochet
info@cubicenter.eu of bel +32 12 22 77 70

Laatste update: 20-03-2020